Drie jaar na de breuk met zijn vriendin Lynn krijgt Axel haar dagboeken te lezen. Daarin heeft zij voornamelijk hun moeilijke en soms schrijnende relatie beschreven. Lynns teksten zorgen ervoor dat Axel een dubbele confrontatie beleeft: die met zijn eigen verleden - die ook zijn toekomst bepaalt - en die met de nooit aflatende idee dat een mens verantwoordelijk blijft voor zijn daden.

Suzanne Binnemans laat je nadenken over de grote thema's van het leven zoals liefde en geluk, schuld, angst en dood.

In verschillende kamers laat ze afwisselend Lynn en Axel aan het woord, waardoor de gemeenschappelijke thematiek van beide hoofdpersonages duidelijk wordt: Axels drang om zijn situatie de baas te zijn blijkt een onhaalbare kaart, maar vooral Lynns onmacht om hun leven te beheersen loopt noodlottig af in Vertrekken.

(Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem, 2003)

Vertrekken