‘Deze dichtbundel is glashelder en bloedeerlijk geschreven.’

‘Juist de tot op het bot gereduceerde taal zorgt ervoor dat iedere vaagheid verdwijnt. Je kunt niet om de woorden heen. Ze komen dan ook als hamerslagen aan. Suzanne Binnemans is niet van plan om er in deze bundel doekjes om te winden. Ze gaat voor de waarheid, ook als die uiterst pijnlijk is.’

‘Suzanne Binnemans is een auteur waar je, of ze nu proza of poëzie schrijft, niet omheen kunt.’

Ezra de Haan, Literatuurplein


‘Deze bundel is geen potpourri, geen amalgaam van gedichten die gedwongen worden onder één dak samen te wonen. Bij Binnemans is het boek één geheel.’

‘Een eigen stijl en taalgebruik, dat vind ik bij Binnemans. Haar woorden zoeken eenvoud, vinden schoonheid. ‘

‘De stijl van Suzanne Binnemans is een eigen concept voor nu al volwassen gedichten die traag gerijpt zijn tot tijdsloze getuigenissen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit een debuutbundel is.’

Frank Decerf, Digther


‘Helder en beeldend taalgebruik’

NBD Biblion


‘Gevoelige verzen over de verzoeking van alcohol en parallel daarmee over kinderangsten en verdriet maar evenzeer over vergeving, verzoening en liefde-die-overwint.’

Rose Vandewalle, dichteres


‘Wat ’n mooie, krachtige, ontroerende bundel is Omwille van het bloed’!’

‘En: ook met bloed en tranen op papier gezet, een kunststukje.’

‘Vooral de eerste cyclus De verzoeking is een klein lyrisch huzarenstukje, zeer sfeervol, zeer pijnlijk, zeer doorvoeld en tegelijk o zo ontwapenend mooi.’

Willy Verhegghe, dichter


‘Een bundel die gewaagd kan worden genoemd.’

‘Prachtig is de regel ‘niets bleef langer dan de dag zelf’: een toestand die we allemaal kwijtraken, en niet alleen door spijt.’

Ivan Sacharov, Meander